Spletna učilnica predmeta MULTIMEDIJA

Spletna učilnica računalniškega izbirnega predmeta RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
OŠ Mirana Jarca Črnomelj in OŠ Belokranjskega odreda Semič